Logga in
/Registrera
left right
Europeisk virtuell lärandemiljö
för glaskonst och -teknik

Sverige Graal

BESKRIVNING

By Ole Victor

Graal är en teknik för att dekorera detaljerade motiv och mönster i färg på blåst glas. Den karaktäriseras av att dekorationen innesluts helt i glasmassan istället för att ligga på ytan.

Tekniken är relativt komplicerad, svår och tidskrävande, varför man bör överväga andra sätt att nå sitt uttryck innan man väljer graal. Graal och utförs i tre steg – ämne, dekoration, formning.

Graal ställer höga krav på mästerblåsaren med flera kritiska moment som kräver stor rutin och talang, bland annat vrängt överfång.

Å andra sidan ger tekniken stora möjligheter för konstnärer utan hantverkskunskaper att applicera sina kompositioner i färg på blåst glas. Själva dekoren utförs nämligen i det kalla steg två, vilket inte är tidskritiskt men dock tidskrävande.

Det finns flera varianter på graal och några genvägar till liknande resultat, vilka omnämns i denna dokumentation.

Graal är nära besläktad med Ariel och ligger som grund till den tekniken.

Som upphovsman brukar anges mästaren Knut Bergqvist på Orrefors 1916 och som första konstnärliga utvecklare, Simon Gate, också Orrefors.