Europeisk virtuell lärandemiljö
för glaskonst och -teknik

ANSLAG

PRODUCENT – VIDEOSCOP/Universitet Nancy 2
Florence Ducreau

PRODUKTIONSLEDNING – VIDEOSCOP/Universitet Nancy 2
Laurence Cattiaux

FÖRVALTNING
PROJEKTLEDNING – VIDEOSCOP/Universitet
Nancy 2

Catherine Claus-Demangeon

PEDAGOGISK LEDNING - CERFAV
Denis Garcia

TEKNISK LEDNING – VIDEOSCOP/Universitet
Nancy 2

Nathalie Vaglio

PRODUKTIONSANSVARIG
Jacquelines Ries – VIDEOSCOP Universitet Nancy 2

UTFORMNING

PEDAGOGISK UTFORMNING
Denis Garcia, Aurélie Wellenstein – CERFAV
Silvana Gubetta – Glasskolan Abate Zanetti
Tereza Jerabkova – Glasskolan i Novy Bor
Ole Victor – Designskolan vid universitetet i Kalmar

MEDIEUTFORMNING
Catherine Claus-Demangeon, Nathalie Vaglio– VIDEOSCOP Universitet Nancy 2


GENOMFÖRANDE AV VIDEOFILMER

REGISSÖR (utom Sandcasting)
Alain Ries – VIDEOSCOP Université Nancy 2
REGISSÖR Sandcasting
Mats Harrysson - Arkimedes
REGISSÖRSASSISTENT (utom Sandcasting)
Alain Ries – VIDEOSCOP Universitetet Nancy 2
KLIPPARE
Catherine Mamecier, Benoit Poncelin, Alain Ries – VIDEOSCOP Universitetet Nancy 2


PRODUCENT FÖR WEBBPLATS

GRAFISK DESIGN
Serge Derossi
LLUSTRATIONER
Fredrik Svensson
ELEKTRONISK FRAMKALLARE
Jonathan Techer – VIDEOSCOP Universitetet Nancy 2
MULTIMEDIETEKNIKER
Julien Decollogne, Léo Demangeon – VIDEOSCOP Universitetet Nancy 2


MED DELTAGANDE AV:

VIDEOSCOP - Universitet Nancy 2 :
Moinecha Ahamada, Deborah Arnold, Véronique Bardin, Thierry Bélia, Violaine Colin, Marie-Laure Collot, Thierry Courtois, Luc Debert, Marie l’Etang, Patrick Kremp, Bernard Lauch, Martina Votoupalova

CERFAV :
Olivier Léonard, Josette Trublard, Emmanuel Sztuka, Olivier Weber, Nicole Champagne, Sato Okamoto, Yann Oulevay,Dominique Jamis, Ali Deli, Annabelle Babel, Hervé Meny, Mohamed Zahaf, Jerôme Ruffin, Murielle Languin, Steve Linn, Karen Lehrer, Ghislaine Beyel.

Glasskolan Abate Zanetti :
Bruno Barovier, Stefania Biasiolo, Ali Deli, Gaetano Mainenti, Sato Okamoto, Yann Oulevay Caterina Ravanello Gaspari, Kait Rhoads, Mirco Toffolo Rossit, Dania Rosin, Diego Rosin, Dino Rosin, Elena Rosso, Alison Ruzsa, Livio Serena, Andrea Tosi, Carmen Vanin, Joanne Vanin, Taddeo Zuccheri.

Glasskolan Novy Bor :
Pavel Zatloukal, Jiří Suchý, Pavla Staňková, Iva Boušková, František Eis, Pavel Tille, Milan Baťka, Sylva Karlovská.

Designskolan vid Kalmar universitet :
Gunnar Englund, Micke Johansson, Wilke Adolfsson, Astrid Gate, Bertil Vallien.FINANSIERINGSSTÖD
VITRA-projektet har finansierats med stöd av Europeiska kommissionen.
Denna publikation binder endast dess upphovsman och kommissionen är inte ansvarig för hur de upplysningar som den innehåller kan användas.

Denna webbplats har fått stöd från följande :

Stäng