Europeisk virtuell lärandemiljö
för glaskonst och -teknik

KONTAKT

För ytterligare upplysningar om VITRA-projektet kan du ta kontakt med:


Frankrike:
denis.garcia@idverre.net

Sverige:
ole.victor@hik.se

Italien:
silvana.gubetta@abatezanetti.it

Tjeckien:
Tereza Jeřábková : terkishead@post.cz
Stäng