Virtuální výcvikové centrum
sklářských technik

PROJET


Situace
Vzhledem k delokalizaci sklářského průmyslu do Asie se evropští skláři musejí orientovat na výrobu nových produktů. Pouze trh s výrobky s vysokou uměleckou přidanou hodnotou jim může poskytnou konkurenční výhodu v porovnání se zeměmi s levnou pracovní silou. Jejich realizace předpokládá dokonalé zvládnutí starých tradičních metod, které byly nezbytné pro výrobu těchto uměleckých předmětů a dobrou znalost uměleckých tendencí jednotlivých zemích.
Aby skláři získali přístup k těmto poznatkům a vzácným dovednostem, které se nacházejí v celé Evropě, je třeba je identifikovat, vyzkoušet a naučit se je.


Řešení
Jako reakci na tuto problematiku vytvořilo 5 partnerů pocházejících ze 4 zemí (Francie, Švédsko, Itálie, Česká republika) evropský projekt VITRA – pilotní projekt Sokrates - Leonardo Da Vinci. Jejich cílem je záchrana sklářských metod a vzájemná pomoc při výuce dovedností, které jsou výsadou velkých evropských sklářů.
Z tohoto důvodu vytvořili a uvedli do činnosti vícejazyčné vzdělávací internetové stránky VITRA (Virtual TRAning in glass art), které k dnešnímu dni nabízejí 12 vzácných evropských technik.


Internetové stránky
Hybnou osou tohoto vícejazyčného projektu jsou didaktické video nahrávky jejichž cílem je samostatná výuka. Technické úkony jsou základem této výuky. Videa jsou doplněna pedagogickou a multimediální dokumentací:
- pedagogická příručka
- rady synchronizované s video záznamem
- seznam vybavení a nástrojů
- bibliografie a internetové odkazy
- přehled častých dotazů
- fotografie děl, vytvořených na základě dané techniky
- prezentace a historie metody
- slovník technických termínů


Techniky
K věhlasným mistrům sklářům, kteří jsou v jednotlivých zemích nositeli těchto dovedností se připojili další partneři.

ZEMĚ TECHNIKA MISTŘI SKLÁŘI
FRANCIE Malba na skle
Sklovina
Výroba skleněných perel pomocí kahanu
Josette TRUBLARD
Olivier LEONARD
Emmanuel SZTUKA
ČESKÁ REPUBLIKA Rytí skla diamantovým kotoučem Malba skla – vysoký smalt
Foukání skla českou metodou
Milan BATKA
Silva KARLOVSKA
Pavel TILLE, Frantisek EIS
ŠVÉDSKO Graal
Ariel
Sandcasting
Wilke ADOLFSSON, Micke JOHANSSON, Astrid GATE
Bertil VALLIEN
ITÁLIE Tavené skleněné plastiky
Incalmo
Benátské pohárky s reticellou
Dino et Diego ROSIN
Livio SERENA
Livio SERENA


Cílová skupina
VITRA se obrací na umělecké řemeslníky a na drobné podnikatele v oboru sklářství, na školicí střediska, která vyučují sklářské techniky, na umělce a designery, kteří navrhují předměty a na školy, které tyto umělce připravují.


Cíle

Cílem je:

- zajistit vyšší konkurenceschopnost sklářského oboru v Evropě rozvíjením odborných dovedností
- umožnit většímu počtu zájemců naučit se techniky, které se rozvíjejí v jiných zemích
- založit evropskou observatoř sklářských technik a zkušeností v oblasti tvorby

Iniciátoři projektu
Iniciátory projektu jsou evropská vzdělávací střediska, která přinášejí svou pedagogickou kompetenci, expertízu a znalosti oboru sklářství a univerzitní centrum specializované na nové komunikační technologie, audiovizuální a multimediální produkci a řízení projektu.


Vidéoscop-Université Nancy 2
9, rue Michel Ney – BP 30722
54064 Nancy Cedex
Francie
Vedoucí projektu: Catherine Claus-Demangeon
Catherine.Claus-Demangeon@univ-nancy2.fr

Vidéoscop, středisko audiovizuální a multimediální produkce Univerzity Nancy 2 je specializované v mediatizaci poznání, v produkci pedagogických materiálů, tvorbě a koordinaci evropských projektů.
Vidéoscop zajistil celkové vedení projektu VITRA a technickou realizaci internetových stránek a video nahrávek
.

CERFAV
Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers
(Evropské centrum pro výzkum a vzdělávání v oboru sklářství)
4, rue de la Liberté
54112 Vannes Le Châtel
Francie
Pedagogické vedení: Denis Garcia
denis.garcia@idverre.net

CERFAV každým rokem vyškolí kolem patnácti sklářů a umělců. Sídlí v kraji s velkou sklářskou tradicí (Daum, Baccarat, Saint-Louis a Lalique). Disponuje významnou technickou základnou a širokou sítí odborníků a sklářských mistrů. CERFAV zajistil pedagogické vedení projektu VITA a organizaci evropského sklářského sympozia v Lotrinsku.


Sklářská škola Abatte Zanetti
Calle Briati 8/B I
30141 Murano-Venezia
Itálie
Koordinátor projektu VITRA pro Itálii: Silvana Gubetta
silvana.gubetta@abatezanetti.it

Toto vzdělávací a výzkumné centrum je součástí tradice jedné z nejstarších sklářských institucí v Muranu „školy sklářského designu v Muranu“. Bylo založeno v roce 1862 a nabízí školení pod vedením slavných italských sklářů a dalších odborníků sklářského oboru v Itálii. Škola Abate Zanetti nabídla 3 techniky ze své země a zajistila pedagogickou koordinaci těchto technik .


Škola designu Univerzity v Kalmaru
Pukebergarnas väg 61
SE-38234 Nybro
Švédsko
Koordinátor projektu VITRA pro Švédsko: Ole Victor
ole.victor@hik.se

Škola designu je jedním z odborů Univerzity v Kalmaru. Nabízí univerzitní vzdělání v oboru sklářského designu. Je umístěna v centru švédského sklářského průmyslu „křišťálovém království“, v jedné ze 14 továren v kraji.
Škola designu Univerzity v Kalamru nabídla 3 techniky ze své země a zajistila pedagogickou koordinaci těchto technik.Státní škola v Novém Boru
U studánky 208
473 01 Nový Bor
Česká republika
Koordinátor projektu VITRA pro Českou republiku: Tereza Jeřábková
terkishead@post.cz

Škola byla založena v roce 1870. Zajišťuje všeobecné vzdělání a odborné vzdělání v oboru foukání a broušení skla a křišťálového skla. Škola je specializovaná ve vysokoškolském studiu a odborném vzdělání na úrovni střední školy.
Sklářská škola v Novém Boru nabídla 3 techniky ze své země a zajistila pedagogickou koordinaci těchto technik.


Finanční partneři

Podporu projektu poskytli:


Evropský program Sokrates – Leonardo Da Vinci

Krajská rada Lotrinska

Městská komunita Grand Nancy


Rozšíření projektu
Projekt VITRA představuje také vytvoření sítě evropských odborníků, kteří se sdružují v rámci společného projektu. Být jeho součástí znamená stát se iniciátorem evropské spolupráce, spojit své dovednosti ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonu.
V rámci sympozia VITRA, které se pořádá v Nancy a ve Vannes-le-Chatel (Francie) od 24. do 28. září 2007, vyzvali iniciátoři projektu VITRA všechny evropské sklářské školy k prezentaci internetových stránek a projektu. Cílem CERAFu, který je organizátorem sympozia, je připravit obohacení tohoto v Evropě jedinečného vzdělávacího nástroje a rozšíření sítě za hranice dnešního partnerství.

Chcete-li rozšířit řady, kontaktujte Denise Garciu, ředitele CERAFu
: denis.garcia@idverre.net
OK
Zavřít