Europeisk virtuell lärandemiljö
för glaskonst och -teknik

PROJEKTET


Bakgrund
Inför glasindustrins omlokalisering till Asien måste europeiska aktörer inom glassektorn inrikta sig på att skapa nya produkter. Bara en marknad för produkter med stort konstnärligt mervärde ger dem en reell möjlighet att få en konkurrensfördel framför länder med låga arbetskraftskostnader. Arbetet kräver att de perfekt behärskar de gamla traditionella metoder som är nödvändiga för tillverkningen av dessa konstföremål, samt att de har en god kännedom om de konstnärliga strömningarna i de olika länderna.
För att få tillträde till dessa kunskaper och den sällsynta hantverksskicklighet som är spridd i Europa måste glaskonstnärerna kunna identifiera, pröva och behärska dem.


Ett lämpligt svar
För att besvara problematiken har fem partner från fyra länder (Frankrike, Sverige, Italien, Tjeckien) bildat det europeiska projektet VITRA: Pilotprojektet Sokrates Leonardo da Vinci. Syftet är att skydda, ömsesidigt dra nytta av och undervisa i den högkvalitativa glaskonstskicklighet som de stora europeiska glascentra äger.
De har därför skapat och inrättat den flerspråkiga utbildningsplatsen VITRA (VIrtual TRAining in glass art) som hittills har föreslagit tolv sällsynta europeiska tekniker.


Platsen
Den flerspråkiga planen rör sig kring didaktiska videofilmer som har utarbetats för lära in självständighet. Gesterna står i centrum av denna utbildning. Varje videofilm kompletteras med pedagogiska och multimediala dokument:
- En pedagogisk vägledning
- Råd som synkroniseras med videofilmen
- En förteckning över utrustning och verktyg
- En bibliografi och en webografi
- En frågesida
- Foton av verk som utförts med varje teknik
- En presentation av och en historik över tekniker
- En översättare av tekniska termer


Tekniker
Parterna har gått ihop med berömda glaskonstnärer som företräder de tolv teknikerna i sina respektive länder.

LAND TEKNIK GLASKONSTNÄRER
FRANKRIKE Färg grått i grått
Pâte de verre
Beading
Josette TRUBLARD
Olivier LEONARD
Emmanuel SZTUKA
TJECKIEN Gravering med borr
Emaljmålning
Glasblåsning, tjeckisk teknik
Milan BATKA
Silva KARLOVSKA
Pavel TILLE, Frantisek EIS
SVERIGE Graal
Ariel
Sandgjutning
Wilke ADOLFSSON, Micke JOHANSSON, Astrid GATE
Bertil VALLIEN
ITALIEN Värmeskulptur
Incalmo
Venetianska bägare med reticello
Dino et Diego ROSIN
Livio SERENA
Livio SERENA


Publik
VITRA vänder sig till hantverkare och små och medelstora företag inom sektorn för glaskonsthantverk, utbildningscentra som undervisar i glasteknik, konstnärer och designare som skapar föremålen och slutligen skolor som utbildar dessa konstnärer.


Mål

Utmaningen är
- att säkra bättre konkurrenskraft för glassektorn i Europa genom att utveckla yrkesmännens kompetens,
- att ge allt fler människor möjlighet att lära sig tekniker som utarbetats i andra länder,
- att införa ett europeiskt centrum för information om glasteknik och erfarenheter när det gäller skapande.

Projektets upphovsmän
Projektets upphovsmän är några europeiska utbildningscentra som tillför projektet sin pedagogiska kompetens, expertis och kunskap om glassektorn samt ett universitetscentrum som är specialiserat på nya kommunikationstekniker, audiovisuell och multimedial produktion samt projektförvaltning.


Vidéoscop-Université Nancy 2
9, rue Michel Ney – BP 30722
54064 Nancy Cedex
FRANCE
Direction du projet: Catherine Claus-Demangeon
Catherine.Claus-Demangeon@univ-nancy2.fr

Vidéoscop, det audiovisuella och multimediala produktionscentrumet vid universitetet Nancy 2, är specialiserat på mediatisering av kunskaper, produktion av pedagogiska resurser samt uppsättning och samordning av europeiska projekt.
Vidéoscop har säkrat den allmänna ledningen av VITRA-projektet och det tekniska utförandet av webbplatsen och videofilmerna.
.

CERFAV
Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers
4, rue de la Liberté
54112 Vannes Le Châtel
FRANCE
Direction pédagogique: Denis Garcia
denis.garcia@idverre.net

CERFAV utbildar varje år ett femtontal glasblåsare och konstnärer. CERFAV är etablerat i ett område med en stor glaskonstnärlig tradition (Daum, Baccarat, Saint-Louis och Lalique). Det har en omfattande multiteknisk plattform och ett brett nätverk av specialister och hantverkare.
CERFAV har säkrat den pedagogiska ledningen av VITRA-projektet och anordnade det europeiska glassymposiet i Lorraine.Ecole du verre Abatte Zanetti
Calle Briati 8/B I
30141 Murano-Venezia
ITALIE
Coordinateur VITRA pour l’Italie: Silvana Gubetta
silvana.gubetta@abatezanetti.it

Detta utbildnings- och forskningscentrum följer traditionen från en av de äldsta glasinstitutionerna i Murano, ”skolan för glasdesign i Murano”. Skolan grundades 1862 och erbjuder utbildningskurser som hålls av berömda italienska glaskonstnärer och av andra yrkesmän från glasbranschen i Italien.
Abatte Zanetti-skolan har erbjudit tre tekniker från sitt land och säkrat den pedagogiska samordningen av dessa tekniker.Ecole de Design de l’Université de Kalmar
Pukebergarnas väg 61
SE-38234 Nybro
Švédsko
Coordinateur VITRA pour la Suède: Ole Victor
ole.victor@hik.se

Designskolan är en avdelning vid Kalmar universitet: Den erbjuder universitetskurser på området för glasdesign. Skolan ligger i centrum av den svenska glasindustrin, ”glasriket”, i en av de fjorton fabrikerna i området.
Designskolan vid Kalmar universitet har erbjudit tre tekniker från sitt land och säkrat den pedagogiska samordningen av dessa tekniker.Ecole d’Etat de Novy Bor
U studánky 208
473 01 Nový Bor
REPUBLIQUE TCHEQUE
Coordinateur VITRA pour la République Tchèque: Tereza Jeřábková
terkishead@post.cz

Skolan grundades 1870. Den har kurser i allmän utbildning och praktiska kurser på området för glas- och kristallblåsning. Skolan är specialiserad på högre utbildning och yrkesutbildning på högstadie- och gymnasienivå.
Glasskolan i Novy Bor har erbjudit tre tekniker från sitt land och säkrat den pedagogiska samordningen av dessa tekniker.


Finanspartner

Projektet har fått stöd från följande:


Programme Européen Socrates Leonardo Da Vinci

Conseil Régional de Lorraine

Communauté Urbaine du Grand Nancy


Projektets resultat
VITRA är också bildandet av ett nätverk av europeiska yrkesmän som gått samman om ett gemensamt projekt. Att ansluta sig till nätverket är att besluta att vara en källa till förslag för att inleda samarbete i Europa och förena sina kunskaper för att öka konkurrenskraften och prestandan.
Med VITRA-symposiet som anordnas i Nancy och i Vannes-le-Chätel (Frankrike) den 24-28 september 2007 har VITRA-projektets upphovsmän inbjudit samtliga europeiska glasskolor till en presentation av platsen och metoden. Sympositets organisatör, CERFAV, har haft ambitionen att utarbeta den berikande upplevelsen av detta unika utbildningsverktyg i Europa och utvidga nätverket till att omfatta fler partner än det aktuella partnerskapet.

För anslutning till nätverket, ta kontakt med Denis Garcia – CERFAV
: s direktör. denis.garcia@idverre.net
OK
Stäng