Virtuální výcvikové centrum
sklářských technik

POVINNÉ INFORMACE

Internetové stránky VITA, http://www.e-vitra.eu, spravuje a web hosting zajišťuje CERFAV.

AUTORSKÁ PRÁVA – COPYRIGHT:
Stránky spadají pod francouzské a mezinárodní zákony o autorských právech a intelektuálním vlastnictví. Veškerá práva reprodukce jsou vyhrazena, včetně dokumentů, které lez stáhnout a ikonografických a fotografických materiálů.

Celková nebo částečná reprodukce těchto stránek na jakémkoli elektronickém nosiči je přísně zakázána pokud ji výslovně nepovolil předseda Univerzity, který je zároveň ředitelem publikace. Můžete napsat do VIDEOSCOPu, k rukám Catherine Claus-Demangeon, Catherine.Claus-Demangeon@univ-nancy2.fr, která předá vaši žádost a sdělí vám odpověď ředitele publikace.

1- Přístup na stránky:
Uživatel těchto stránek potvrzuje, že disponuje nezbytnými kompetencemi a prostředky k přístupu a užívání těchto stránek. Univerzita Nancy 2 nenese odpovědnost za skutečnosti, které se vymykají její kontrole a za škody, které by mohly vzniknout technickému vybavení uživatele, zejména jeho počítači, programům, síťovému vybavení a dalším materiálu, který použil k přístupu nebo používání této služby a/nebo informací.
Připomínáme, že podvodný přístup nebo zdržování se v počítačovém systému, bránění a narušování jeho činnosti, podvodné zavádění nebo úprava informací v počítačovém systému představují přestupky trestané zákonem.


2 – Obsah stránek :
Univerzita Nancy 2 si vyhrazuje právo opravovat kdykoliv a bez předchozího upozornění obsah těchto stránek. Dále se Univerzita Nancy 2 zříká odpovědnosti v případě zpoždění, chyby nebo opomenutí v obsahu těchto stránek nebo při přerušení nebo nedostupnosti služby.
Reprodukce textů na papír je povolena, zejména v rámci výuky, po podmínkou dodržení tří následujících podmínek:
- šíření zdarma
- respektování reprodukovaných dokumentů – nejsou přípustné úpravy ani deformace žádného druhu
- jasné a čitelné uvedené zdroje následující formou – např. - :„tento dokument pochází z internetových stránek VITA – http://www.e-vitra.eu - Práva reprodukce jsou vyhrazena a přísně omezena.“ Internetová adresa stránek musí být povinně uvedena v odkazu. Při jiném použití se na nás obraťte.


3 – Hypertextové odkazy:
Stránky VITRA obsahuje hypertextové odkazy, které umožňují přístup na stránky, které nejsou spravovány Univerzitou Nancy 2. V důsledku toho tato nenese zodpovědnost za obsah stránek, na které tak uživatel získá přístup.

4 - Cookies :
Uživatel je informován o skutečnosti, že při návštěvě stránek se může automaticky instalovat a dočasně být uchován cookie v paměti nebo v hard disku počítače.
Cookie obsahuje data, která neumožňují identifikovat uživatele, ale slouží k nahrání informací vztahujících se k navigaci uživatele na internetu.
Uživatelé jsou o této skutečnosti informováni a povolují VITRA, aby cookie používala. Uživatelé mohou cookie deaktivovat pomocí parametrů, které jsou uvedeny v navigačním programu.

5- Informace shromažďované na stránkách
Veškeré informace shromažďované jakýmkoli způsobem na těchto stránkách jsou určeny
k výhradnímu použití Univerzity Nancy 2.
Máte však právo k přístupu a opravě informací, které se vás týkají v souladu s ustanovením článku 34 zákona 78-17 z 6. ledna 1978 o informatice a svobodách. K tomuto účelu napište do „VIDEOSCOP / Université Nancy 2 – 9 rue Michel Ney BP 30722 – 54064 Nancy cedex nebo na adresu „secretariat-videoscop@univ-nancy2.frů.

6 – Doložka o kompetenční příslušnosti
Tyto stránky se řídí francouzským právním řádem. V případě sporu jsou kompetentní pouze francouzské soudy.
Zavřít