Přihlášení
/Registrace
left right
Virtuální výcvikové centrum
sklářských technik

Švédsko Lití do písku

DESCRIPTION

By Ole Victor, translated by Tereza Jeřábková

Lití do písku je celkem snadná metoda, která poskytuje skvělé výtvarné možnosti. Nevyžaduje žádné zvláštní nářadí a materiály s výjimkou tavicí pece.

Pískové formy mohou být tvarovány mnoha různými způsoby, od jednoduchého hloubení písku rukou až po velmi technicky náročné způsoby, jako například tvarování písku kolem formy. Hranice možností tvoří pouze schopnosti tvůrce. Výroba formy není nijak zvlášť náročná na rychlost provedení a proto je vhodná pro výtvarníky bez předchozích zkušeností.

Ačkoli může být použit jakýkoliv písek, v některých případech se písek pečlivě třídí a připravuje. Obvykle platí, že písek s různorodou zrnitostí je vhodnější pro výrobu formy a její tvarování. Přídavek asi 2-3% bentonitu ještě zlepšuje vlastnosti písku. Voda se přidává dokud není písek tvarovatelný. Příliš mnoho vody může způsobit výpary, které ve skle vytvoří velké a nekontrolovatelné bubliny. Písek může být používán stale znovu.

Výtvarná volnost a možnosti použití lití do písku jsou téměř neomezené, což velmi dobře potvrzuje tvorba Bertila Valliena a ostatních.

Během lití může být použito mnoho možností ozvláštnění.Povrch formy může vytvářet reliéfní vzory. Může být také poprášen barevnou skleněnou drtí nebo se na něj může nanést vrstva grafitu; vše záleží na požadovaném povrchu. Měděné, skleněné nebo pískové objekty mohou být vkládány do skla během procesu lití, čímž spoluvytváří vnitřní prostor plastiky.

Menší objekty mohou být vyjmuty z písku když jsou dost chladné aby držely svůj tvar a přeneseny do chladící pece. Větší kusy jsou vkládány do chladící pece i s pískovou formou.

Ačkoli je lití do písku možno provádět již při teplotě skla 1100 – 1150 C (vhodné pro foukání), vyšší teplota (1250 C a více) napomáhá lepšímu zkopírování detailů a lepšímu slynutí jednotlivých litých vrstev.

Nejvýznamnějším omezením je velikost díla. Velké a silné kusy musí být chlazeny velmi dlouho , někdy měsíce.