Přihlášení
/Registrace
left right
Virtuální výcvikové centrum
sklářských technik

Česká republika Rytí na kamínku

DESCRIPTION

By Tereza Jeřábková

Rytí skla je v českých zemích považováno za nejušlechtilejší zušlechťovací techniku. 

V současnosti se používají dvě různé techniky rytí skla – rytí na mědi volným brusivem a rytí vázaným brusivem takzvaně „na kamínku“.

Pro využití v průmyslu je vhodnější technika rytí na kamenných kotoučcích i když není tak jemná a precizní, jako technika rytí na měděných kotoučcích. Umožňuje však rychlejší práci, protože k odebírání materiálu dochází podstatně rychleji. I touto technikou lze dosáhnout výsledků na vysoké úrovni zejména u florálních dekorů.

Upozornění: Použití ryteckého stroje vyobrazeného ve filmu v některých zemích nemusí 
vyhovovat legislativě, protože nemá zakrytý převodový řemen ochraným krytem.