Přihlášení
/Registrace
left right
Virtuální výcvikové centrum
sklářských technik

Česká republika Vysoký smalt

HISTORIE

By Tereza Jeřábková

Myšlenka malovat sklo vznikla ze dvou důvodů. Jednak kvůli zvýšení atraktivity výrobku, ale také jako pokus o zahlazení menších vad ne zcela kvalitní suroviny. Sklo se zdobilo malbou již ve starém Egyptě, ale teprve v období Římského císařství se ( zhruba na přelomu letopočtu) se začalo používat vypalovacích sklářských barev.

Tradice Českého malovaného skla započala v renesanci. Podle benátského vzoru se dostalo do Čech malování emailem pravděpodobně přes jižní německo. Použití široké škály domácích motivů ovšem vtiskl této produkci svébytný ráz české renesance.

V období baroka malba sklářskými emaily přešla téměř do oblasti zlidovělého skla, zejména se jednalo o oblíbené vítací číšky a čtyřhranné lahvičky na kořalku. V tomto období malované sklo nestačilo konkurenci nesporně řemeslně vyspělejší rytiny.

Teprve rokoko přineslo významný průlom v kvalitě a produkci malovaného skla, které mělo v této době především charakter nápodoby dražšího malovaného porcelánu.

Typické rokokové motivy jsou ztvárňovány zejména na opaktní opálové sklo.

Devatenácté století přineslo oblibu historizujících stylů, napodobovalo se malované sklo renesanční a velikou oblibu si získalo sklo inspirované arabskými a perskými vzory.

Koncem devatenáctého století se historizující slohy ocitly v krizi a nahradila je progresivní secese, která byla obdobím tvůrčích i technologických experimentů. V této době se poprvé uplatňuje v malbě vysoký smalt, ovšem pouze jako doplňková technika, dokreslující vynikající florální motivy nesmírné malířské dokonalosti a elegance.

Po druhé světové válce nastala záhy éra nebývalého rozkvětu malovaného skla a to zejména na novoborsku. Příčinou byl obrovský zájmu o malované sklo ve všech zemích socialistického tábora a také ve spřátelených arabských zemích. Vedle lazurovaného skla se prosadila v obrovské míře produkce skla malovaného vysokým smaltem. Modré, zelené, rubínové nebo opaktní opálové sklo se zdobilo bohatým dekorem na zlatém podkladu, sestávajícího z květin malovaných vysokým smaltem a girland malovaných reliéfním smaltem.

Tato technika je ve výrobě využívána dodnes. Hlavními trhy Novoborských malířů jsou stále hlavně Rusko a arabské země. Současnému vkusu domácího trhu ovšem již tradiční dekor vysokého smaltu příliš nevyhovuje, což by mohlo mít do budoucna za následek úplné vymizení, této mimořádně zajímavé techniky.