Přihlášení
/Registrace
left right
Virtuální výcvikové centrum
sklářských technik

Francie Grisaille

HISTORIE

By Catherine Lapointe, translated by Marina Votoupalová

Ve svých počátcích vitráž oslavovala a velebila božské světlo. Přetvářela interiéry budov tím, že rozjasňovala prostor barvami vázajícími se k nebeskému Jeruzalému. Ve středověku se na skle zpodobňovaly výchovné a poučné obrazy. Od 12. století se skládaly z rozsáhlých kompozic, z několika medailónů nebo z velkých postav. Sklářští mistři začali pro svá díla používat techniku grisaille.
Termín "grisaille" se objevil v první polovině 19. století. Předtím se používal název "barva" a později "černá barva". Tahy grisaille mohou být nanášeny více či méně zředěné, pomocí kresby polotmavou nebo černou neprůhlednou barvou. Kresba je schematická a vyznačuje to nejpodstatnější. Obraz je jednoduchý a ihned srozumitelný.

Medailóny vyjadřují život svatých a objevují se častěji ve 13. století. Postavy jsou stále vysoké (ve většině případů ve vysokých oknech). Obrazy vytvořené technikou grisaille jsou stále schematické a kodifikované. Řasená roucha jsou těsná, postavy dlouhé. Hlavní tahy jsou velmi názorné a doprovází je tenké a elegantní tahy.

I když se medailóny objevují ještě ve 14. století, k vysokým postavám se přidává další téma: architektonický rámec. Obecně řečeno, obrazy jsou realističtější, přesnější, objevuje se stínování. Pomocí šablon se vytváří rostlinné nebo šachovnicové motivy. Nové štětce umožňují jemnější malby. Objevuje se perspektiva. A konečně vynález žluté lazury vytváří velkou škálu žlutí, díky tomu se více užívá malba grisaille z druhé strany, která umožňuje stínování a vyniknutí detailů.

15. století představuje přelom v umění vitráže. Od poloviny století malba dosahuje viditelných pokroků. Pravidla perspektivy jsou již známa, i když se uplatňují jen nesměle a někdy neobratně. Začíná se prosazovat krajinomalba. Obrazy jsou realističtější, hlavně co se týká proporcí. Malíři si umí poradit s obtížemi při práci se žlutou lazurou. Zdokonalují se díky široké škále štětců. Ruce a obličeje jsou vybarveny díky rumělce "železné červeni".

V 16. století realismus dosahuje vrcholu. Držení těla je přímé, přirozené, se správnými proporcemi, figury jsou v realistickém prostředí. Obraz vychází z hluboké linie a reliéfu. Objevují se nové odstíny skla, které obohacují paletu již existujících barev. V této době se začínají používat transparentní emaily. Nanášejí se stejným způsobem jako barva a obohacují kompozici barevnými detaily. Mohou se také užívat k malbě celých scén na dosti omezených plochách.